ul. Lotników 33/6
12 445 56 76 kontakt@akademiawidzenia.pl
Dołącz do nas!

Plusy i minusy, czyli szkła kontaktowe

kiedy zastosować szkła kontaktoweStosowanie szkieł kontaktowych jest bez wątpienia najlepszą alternatywą do korygowania wad wzroku. Niemniej jednak, w odróżnieniu od zastosowania tradycyjnych okularów soczewki wymagają specjalnego traktowania - poprawne noszenie i dbanie o nie jest niezwykle ważne dla zdrowia oczu. Aby działały prawidłowo, należy pamiętać o dokładnej higienie i pielęgnacji soczewek kontaktowych. Zastosowanie mocy optycznej soczewek, koryguje następujące wady wzroku:

-krótkowzroczność,

-dalekowzroczność,

-astygmatyzm,

-problemy ze wzrokiem, związane z wiekiem starczym.

Dobór odpowiednich szkieł kontaktowych, jest analogiczny do wyboru odpowiednich szkieł okularowych, a więc oko nadwzroczne, dalekowzroczne koryguje się soczewkami kontaktowych skupiającymi, a oko krótkowzroczne soczewkami kontaktowymi rozpraszającymi. Dokładne przedstawienie poszczególnych wad wzroku: Dalekowzroczność, wynika z tego iż aparat łamiący jest zbyt słaby w stosunku do długości gałki ocznej - promienie które wpadają do oka przecinają się poza siatkówką co daje zamazany obraz. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie plusów, a więc soczewek skupiających, które powodują dodatkowe załamanie promieni słonecznych, przez co wzmacnia siłę aparatu łamiącego oka. Moc soczewki, jest wprost proporcjonalna do wielkości wady wzroku.

Krótkowzroczność, to utrudnienie widoczności przedmiotów położonych z dala, co jest wynikiem nieprawidłowego działania aparatu łamiącego oka, który jest nieproporcjonalnie jest silny w stosunku do długości gałki ocznej. W tym przypadku niezbędne jest zastosowanie minusów, więc soczewek rozpraszających, które rozpraszają równolegle promienie światła, które w efekcie dają wyraźny obraz. Trzeba zaznaczyć, że soczewki mają zazwyczaj mniejszą moc optyczną niż okulary. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku tradycyjnych narzędzi korygujących, szkło okularowe znajduje się w pewnej odległości od oka. Szkła kontaktowe, znajdują się bezpośrednio przy rogówce, a więc promienie przechodząc przez soczewki kontaktowe przebywają krótszą drogę niż przy soczewkach okularowych.